Darsserie med Imam Fazal Hadi der han forteller bakgrunnen for og sammensetning av hadith.
Serien går over 4 søndager. External Event Url
ICC Norway
Tøyenbekken 24, Oslo, , Norway