The mosque offers guided tours for schools and local organizations, many previous visits schools and organizations have found these visits very informative and helpful. We are constantly working to build, maintain and strengthen our relationship with the entire community by having an open door to any individual, school or organization wishing to visit us.
Explore Events

The Inner Journey of the Human Soul | Secrets of Surah Yusuf

Muslim Senter Furuset har gleden av å invitere til spirituelt oppløftende november-aftener, i selskap med Shaykh Dr. Noor Kabbani som ankommer Oslo fra USA. Torsdag kveld byr han på innsikt i: "THE INNER JOURNEY OF THE HUMAN SOUL" Fredag vil Shaykh kaste lys over "SECRETS OF SURAH YUSUF". Det vil også være innslag av nasheed begge dagene. Arrangmentet er gratis, åpent for alle (kvinner og menn i alle aldre), og vil primært foregå på Engelsk. Servering avslutningsvis. -- Shaykh Nour Kabbani ble født i Beirut, Lebanon, i 1971, og vokste opp med den velkjente og eminente lærde Mawlana Shaykh Hisham Kabbani som far og mor Hajjah Naziha Adil Kabbani (datteren til As-Sayyid Shaykh Muhammad Nazim Adil an-Naqshbandi, grunnlegger av Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi-linjen) I en alder av 11, begynte Shaykh å engasjere seg i hans fremreagende farfars leksjoner, med særlig fokus på Islamsk vitenskap - Fiqh (Shari’a), Aqida (doktrine), og Akhlaq (Islamsk etikk). Han tilegnet seg også kunnskap undar fars ledelse, og ble videre veiledet gjennom Tafsir-ul-Quran og Tafsir-al-Hadith, under ledelse av Shaykh Nazim. I tillegg har Shaykh, også rukket å ta en mastergrad i medisin, M. D., ved University of Marmara, i Istanbul. Deretter flyttet han til New York, hvor han fullførte sitt medisinstudium ved Colombia University, St. Luke’s Roosevelt Hospital. Underveis i hele denne akademiske reisen holdt han ved like sitt engasjent og dedikasjon til Shaykh Nazim, for dypere innsikt i en rekke aspekter innen Islamsk vitenskap. Shaykh Nours leksjoner og selskap er en naturlig refleksjon av den ernærende visdommen til hans læremestere, som har spredd islams budskap og visdom til hundretusener av konvertitter, og gjort et vellykket forsøk på å re-vitalisere troen blant millioner av muslimer rundt omkring i verden. Som følge av hans unike livserfaringer og sammensetning av visdom og erfaringer fra ulike deler av verden, vil særlig muslimer i Vesten resonnere med han, og ha særlig utbytte av den praktiske og spirtuelt oppløftende visdommen han byr på. I USA, avholder Shaykh jevnlig foredrag og andre aktiviteter i Los Angeles, Chicago, Texas, Michigan og Washington DC.

11/17/2017 12:00:00 AM +01:00

0.0000
Explore Events

Who is Your Role Model?

WHO IS YOUR ROLE MODEL? Imam Muhammed Asim Hussain melder ankomst til Oslo fra England onsdag. Samme kveld vil han by et svært innholdsrikt og tankevekkende foredrag, med forankring i Quran og Hadith-litteraturen, rettet mot unge brødre og søstre Hvilke mennesker vi omgås med, hvem vi retter oppmerksomheten mot og lærer av, har stor innflytelse på vår personlige, sosiale, spirituelle og faglige utvikling. Hvem ser vi opp til i dag, og hvem lønner det seg rent faktisk å se opp til? Hvordan kan vi få en sterkere tilknytning til Allahs venner og hvordan kan dette hjelpe oss på de ulike plan i livet? Dette er noen av spørsmålene som vil behandles under emnet ”rollemodeller” - av den unge og svært karismatiske imamen. To timer med høyt religiøst, spirituelt og sosialt påfyll definitivt verdt å få med seg. Arrangementet er gratis og åpent for alle over 14 år. Talespråket er engelsk. Velkommen :)

3/15/2017 6:00:00 PM +01:00

0.0000
Explore Events

Samlinger for unge

Unge gutter og jenter inviteres til vår femte samling i serien! Denne gangen er temaet nærliggende og dagligdagse situasjoner som ung muslim. I en hverdag er det mange dilemmaer, situasjoner og opplevelser vi kan støte på, ved å diskutere med dere vil vi finne hvordan vi best kan håndtere disse mtp. Islam. Ellers vil vi gå gjennom utførelsen av rituell renselse (Whudu), og krav som stilles? Avslutningsvis vil vi ha en quiz med premier og ikke minst mat servering!

11/17/2016 6:00:00 PM +01:00

0.0000
Explore Events

Syria, Libanon og Palestina

Unge gutter og jenter inviteres til vår fjerde samling i serien! Denne gangen skal lyset rettes mot palestinere, syrere og libanesere, som geografisk ligger langt fra oss, men som vi likevel har et nært forhold til. Veldig ofte hører vi om situasjonen i Midtøsten gjennom nyhetsartikler og sterke videoer på Facebook. Det både rører og engasjerer oss. Gjestene for denne samlingen, har som en av få organisasjoner i hele verden, hovedbase i kjernen av Gaza. Det betyr at vi får en unik innsikt i situasjonen slik den er på sitt reneste for våre muslimske brødre. Vi vil også få høre om den viktige rollen Syria/Sham vil spille i den fremtidige verdenshistorien, og denne delen av samlingen vil basere seg fullt og helt på Den Hellige Koranen og Hadith-litteraturen. En viktig historietime som vil toppes med god mat :) Velkommen :)

11/3/2016 6:00:00 PM +01:00

0.0000
Explore Events

Samlinger for ungdommer - dialog og argumentasjon

Da inviterer vi til vår tredje samling. Innholdet skal vi ikke røpe for mye av da det er litt av meningen at dere skal komme med blanke ark. Og vi lover at dere vil få flere aha-opplevelser underveis:). Det vil handle om de valgene vi tar, og hvorfor vi gjør det. Dere vil ikke bli sittende stille på stolene deres. Det hele vil foregå interaktivt og i bevegelse. Med andre ord blir det meget spennende, annerledes og underholdende. Vi avslutter selvfølgelig med matservering. Gled dere og vær velkommen!

10/20/2016 6:00:00 PM +02:00

0.0000
Explore Events

Samlinger for ungdommer - argumentasjonsteknikk

Etter en meget vellykket første samling, inviterer vi herved til fortsettelsen:)! Velkommen til en spennende kveld hvor DU kan stille alle mulige spørsmål. Husk ingen spørsmål er for dumme:). Det blir også quiz med PREMIER:)! Og selvfølgelig pizza:). Ta med godt humør og møt opp! Vi gleder oss:) Er du melllom 13-20 år bør du ikke gå glipp av denne unike muligheten. Dette er både for gutter og jenter. Hilsen Muslim Senter Furuset Ungdom

10/6/2016 6:00:00 PM +02:00

0.0000
Explore Events

Samlinger for ungdommer

I samarbeid med Norsk Folkehjelp har vi fått en mulighet for at ungdommer fra nærmiljøet skal tilegne seg relevant kunnskap og læring på faglig og personlig plan. Ulike kurs og temaer vil bli tatt opp både fra det islamske og verdslig perspektiv. Til sammen skal vi ha 12 ulike samlinger, deriblant konflikthåndteringskrus, argumentasjonskurs, ungdomslederkurs, hva sier Islam om ISIS, diskrimenering, krigen i Syria, fordommer og hatprat, hyttetur, futsal trening og mye mer - matservering på hver samling ! For noen av samlingene vil vi få storslått besøk av muslimske fotballspillere samt andre kjente personligheter.. Vi starter opp torsdag 22.september kl. 18.00 - 20.00 med en ny event annehver uke. Er du melllom 13-20 år bør du ikke gå glipp av denne unike muligheten. Dette er både for gutter og jenter.

9/22/2016 6:00:00 PM +02:00

0.0000
Explore Events

Samlinger for UNGE

I samarbeid med Norsk Folkehjelp har vi fått en unik mulighet for at ungdommer fra nærmiljøet skal tilegne seg relevant kunnskap og læring på faglig og personlig plan. Ulike kurs og temaer vil bli tatt opp både fra det islamske og verdslig perspektiv. Til sammen skal vi ha 12 ulike samlinger, deriblant konflikthåndteringskrus, argumentasjonskurs, ungdomslederkurs, hva sier Islam om ISIS, diskrimenering, krigen i Syria, fordommer og hatprat, hyttetur, futsal trening og mye mer - gratis mat blir det også! For noen av samlingene vil vi få storslått besøk av muslimske fotballspillere samt andre kjendiser. Vi starter opp torsdag 22.september kl. 18.00 - 20.00 med en ny event annehver uke. Dette er en unik mulighet du ikke burde gå glipp av. Dette er både for gutter og jenter.

9/22/2016 6:00:00 PM +02:00

0.0000
Explore Events

Dugnad i moskeen

MSF arrangerer dugnad for moskeen og nærområdet. Det er forsøpling i nærområdet, og dette ønsker vi å gjøre noe med, spesielt før skolestart ved Furuset Skole. Vi søker frivillige som kan stille opp etter jummah salat. Oppgavene vil dreie seg om: - Kosting - Rake - Plukke søppel - Gjøre ting rent (vask av vinduer og slikt) Hvis vi er mange nok, vil dette gå fort unna, inshaAllah. Møt opp utenfor moskeen kl 16:15. Det vil bli lånt ut utstyr.

8/19/2016 4:15:00 PM +02:00

0.0000