Ramadan er en måned for å bygge kontakt med Allah og rense vår sjel. Bønnen er den beste metoden for å gjøre det.

I den anledning inviterer ICC til kurs om bønnen hver dag i de siste ti dagene av ramadan.

Kjære brødre og søstre, ikke gå glipp av denne enorme muligheten til å forbedre din bønn, og utnytte de gjenværende dagene av Ramadan-måneden.

Foredragsholdere: Zubayr Burundiy, AbdiFattah, Imam Hamid Farooq

Fra 26. juni til 05. juli
Kl 18:30 til 19:30 (etter asr bønn kl 1815)

Åpent for alle
3. etasje bønnesalen
1. Viktigheten av bønnen
2. Renslighet og bønn
3. Suratul Fatiha
4. Suratul Ikhlaas
5. Fredagsbønnen
6. Nattbønn og dens storhet
7. Bønnen og felleskap
8. Bønnen en spirituell reise
9. Bønnen kan forbedre et menneske
10. Livet etter Ramadan External Event Url
ICC Norway
Tøyenbekken 24, Oslo, , Norway