ICC Ungdom inviterer til infomøte om Stortingsvalget 2017.

Statistikk fra SSB viser lav valgdeltakelse blant unge førstegangsvelgere. For ungdom med minoritetsbakgrunn er deltakelsen enda lavere. Det er flere årsaker som skyldes dette. En av disse er mangel på informasjon:

Vet du hvorfor det er viktig å delta i valg og hvilken forskjell du kan gjøre?
Vet du hvordan man stemmer?
Vet du hvilket parti du skal stemme på?

Kom og bli kjent med de politiske partiene!

Dato: fredag 11. august
kl. 16:15 - 17:45
Sted: ICC 3. et. klasserom

Program:
16:15: Imamen og daglig leder innleder
16:30: LNU presenterer: Unge Stemmer
16:45: Ungdom fra ICC presenterer hvert parti med 5 minutters introduksjon
17:35: Q&A
17:45: Bønn (salat ul asr)

#minstemmeteller External Event Url
ICC Ungdom
Tøyenbekken 24, Oslo, , Norway