ICC kommer til Alna, og har gleden av å invitere alle brødre til et fantastisk foredrag om Profetens (fvmh) liv - Seerah:
"Hvordan var Profeten Muhammad (fvmh) samfunnsengasjert?".
Foredraget vil holdes av vår imam, Dr. Hamid Farooq, og vil være på Urdu.

Sted: Tvetenveien 181, 0673 Oslo
Dato: 05. november
Tid: 14.00 - 17.00
Språk: Urdu

Det vil i tillegg være matservering!

Kl. 1400 Oppmøte og registrering
Kl. 1415 - Asr
Kl. 1430 - Programstart
Kl. 1440 - Hva gjør ICC på Alna?
Kl. 1450 - Hvordan var profeten Muhammad saw samfunnsengasjert?
Kl. 1530 - Diskusjon og spørsmål
Kl. 1600 - Avsluttende ord og dua
Kl. 1615 - Maghrib
Kl. 1630 - Servering og mingling


---------------------
For å registrere deg som deltaker, klikk her:
www.islamic.no/deltaker
--------------------- External Event Url
Tvetenveien 181, 0673 Oslo, Norge
Tvetenveien 181, 0673 Oslo, Norway