ICC inviterer til dars-serie med Mufti Noor Ullah Khalid med temaet "Hva er fiqh?".
Gjennom hver søndag i hele januar vil Mufti Mufti Noor Ullah Khalid ta oss igjennom hva Fiqh (retningslinje/lovskole) er, viktigheten av det, retninger, o.l.
Området som blir diskutert er:
- Ulike tidsepoker av fiqh-historie
- Regler og fremgangsmåte
- Viktigheten av islamsk fiqh
- Viktigheten av fiqh under islamstudie
- Fiqh rettsvitenskap i lys av Koranen og Sunnah
- Ulike lovskoler (hanafi, malki, hambeli og shafi) og ingen lovskole. External Event Url
ICC Norway
Tøyenbekken 24, Oslo, , Norway