D?emat Cirkici nalazi se 16 km SZZ od Sanskog Mosta u pravcu Bosanskog Novog. Pripadaju mu zaseoci Gaj i Brist. Godine 1991. broji oko 90 domacinstava. Po?to je ovo jedan od manjih d?emata kroz historiju se ve?e uz vece selo Podvidaca gdje se nalazila prva d?amija koja nema pisanih tragova kada je sagradena. Postoje mi?ljenja da bi to moglo biti u drugoj polovici petnaestog i pocetkom ?esnaestog stoljeca. Prva d?amija u Cirkicima je sagradena 1974 god.Sru?ena je 1992. godine a 04.08.2007 god. ponovo sagradena.